Системата BRAVO е предназначена за монтаж на etalbond ® и метални листи чрез окачване на касетите.

BRAVO е оптимално решение за големи и плоски фасади. Тя гарантира бърз и сигурен монтаж на касетите от etalbond ® и оптимална реакция при термичното разширение на материала.
E97 BRAVO предлага:
VARIO е универсален подход за монтаж на различни фасадни материали чрез избор на изработени по поръчка аксесоари. Можете да избирате между следните системи VARIO:

VARIO Agrob Buchtal

Системата е предназначена за монтаж на керамични плочки Kera Twin K15/K18 на фирма Agrob Buchtal и е разработена заедно с водещия немски производител.
Системата се различава от съществуващите решения, тъй като тя има основен носещ профил, чиято форма позволява по-прецизно определяне на фугите между съседните плочки.
Системата е за монтаж на тежки фасадни материали като камък например. Профилите и аксесоарите са предназначени да се справят с екстремни натоварвания. Вентилируемата система FORTE използва анкери Fischer®, за да се гарантират връзките между фасадния материал и основната носеща конструкция на системата. Това е една уникална технология за пробиване и монтаж на анкера на задната (невидима) част на фасадния материал.