E85 ECS
Ε85 е модерна фасадна система. Тя е резултат от 2.5 годишни изследвания, които интегрираха ноу-хау на технология за енергийна ефективност и технически характеристики с настоящите и бъдещи изисквания за сградно строителство.
Нейният дизайн, включващ вертикали с 50 мм широчина, гарантира пълно съответствие с най-стриктните международни спецификации и предоставя високи топлоизолационни характеристики и водонепроницаемост. E85 е система, която обединява различни строителни решения и предоставя на архитекта възможност за проектиране, излизащо извън конвенционалните ограничения. Атриумите, ъгловите конструкции, куполите, пирамидите и извитите конструкции могат да бъдат лесно изградени със системата Е85. Сертификатите, които системата получи от акредитирани Европейски лаборатории в съответствие с Европейските и американски стандарти, доказаха, че E85 е една от най-добрите същестуващи фасади.

ПРЕДИМСТВА

Системата Ε85 предлага:
• решения за всички съвременни архитектурни изисквания
• възможност за комбинация на модерни материали (фотоволтаични системи, композитни панели etalbond и др.) за изграждане на цялата външна обвивка на сградата
• отлична топлоизолация, перфектна водонепроницаемост и ветроустойчивост
• оптимално използване на алуминия, което гарантира най-доброто съотношение качество / цена
• широка гама от сертифицирани аксесоари и специални механизми
• всички необходими елементи, за да се гарантира, че окачената фасада може да получи CE маркировка
• възможност за прахово боядисване в произволен цвят по RAL, дървесна имитация и други методи за повърхностна обработка – елоксация.
ТИПОЛОГИИ

Системата се предлага в четири различни външни форми:
• С капачка
• Капачка по хоризонтала- структурна по вертикала
• Структурна по хоризонтала- капачка по вертикала
• Структурна


Вид система: фасадна система с вертикални ихоризонтални профили
Външен естетичен вид: стъклена стена (структурно остъкляване), алуминиева планка за остъкление (притискаща плоча)
Интериорна видима ширина: 50 мм
Дълбочина на вертикалите: 50 - 230 мм
Дълбочина на хоризонталите: 6 - 235 мм