ПВЦ дограма

Прозоречна система VEKA SOFTLINE 82

Иновативната енергоспестяваща профилна система на VEKA

VEKA поставя със SOFTLINE 82 основата на прозоречния профил за бъдещето. Защото при създаването на системата са отчитани не само съществуващите в момента стан – дарти, но и тези, които ще бъдат актуални в бъдеще време.

82мм система за ново строителство и саниране

SOFTLINE 82 с базова широчина на профилите от 82 mm е идеалната система, която отговаря на съвременните изисквания за ново строителство и саниране. Като цялост на система в качеството VEKA от клас А по RAL тя е икономически ефективна и лесна за работа. Гарантирани са екологичната устойчивост и рецикилиране, една профилна система за бъдещето.

Енергийната ефективност на прозорците придобива все по-голямо значение. По този причина VEKA създаде иновативната система SOFTLINE 82.

Системната платформа SOFTLINE 82 предлага:
• оптимална строителна широчина: универсално приложение за ново строителство и саниране
• топлозащита по установените законови нормативи
• сигурност при работа и на приложение благодарение на високото VEKA качество
• икономическа ефективност и стабилност – въпреки засилените изисквания за изолация могат да се използват стандартни стоманени армировки
• многообразие от цветни повърхности посредством фолиране и алуминиеви капачки
• устойчивост: 100% гарантирано рециклиране

Системната платформа на SOFTLINE 82 предлага оптималната широчина на профилите, съчетаваща специфичните строителни изисквания при саниране с всички съвременни норми за икономия на енергия. Нещо повече – при конципирането на новата система се отделя голямо внимание на пълното рециклиране и максимална икономическа полза.

Новата система обхваща профили за крило, оптимирани за производство по метода на залепване. По този начин VЕКА предоставя решения, гарантиращи високо качество на продукта и надеждност в производствения цикъл и на производители, ползващи технологията на залепване.

Иновативната профилна система на VЕКА според изискванията на бъдещето

1. 82 mm широчина на профилите
за каса и крило, осигуряваща универсална употреба при саниране и ново строителство

2. Топлоизолация
иновативната многокамерна конструкция позволява
коефиценти на топлопреминаване до Uf = 1,0 W/m2 K
с конвенционални метални усилители

3. Уплътняване
3 уплътнителя в атрактивен сив цвят пазят
надеждно от шум, студ, влага и течение

4. Остъкляване
възможна широчина на стъклопакетите от 24 mm
до 52 mm

5. По-дълбока позиция на стъклопакета
дълбочината на стъклопакета от 25 mm намалява
термомостовете

6. Дебелина на стените
най-високо качество VЕКА: клас A

7. Среден фалц
енергийно оптимиран фалц в средната област

8. Надеждни стоманени усилители
еднакви армировки в каса и крило (U-профили),
алтернативно стоманени усилители от 70-mm-ADсистеми

9. Класически SOFTLINE дизайн
елегантна форма с леко заоблени кантове за особено малка видима височина на профилите

10. Обков по DIN 18357
качествен и сертифициран за системата обков от
всички реномирани производители

11. Съвместимост
с присъединяващите профили от 70-mm-платформа

Иновативната енергоспестяваща система VЕКА предлага

  • оптимална широчина на профилите 82 мм
  • седем / шест камерни профили за каса / крило
  • дебелина на външните стени по най-високите стандарти за качество от клас А по DIN EN 12608
  • височина на комбинацията каса-крило от 73 до 187 мм
  • здрави стоманени армировки с дебелина по високите критерии за здравина на VЕКА
  • перфектна топлоизолация и икономияна енергия, включително и изпълнението настандарта „пасивна къща“

Технически данни

Приложение:
– жилищно и обществено строителство

Функционалност:
– прозорци с обикновено и комбинирано отваряне, еднокрили, двукрили и многокрили конструкции, плъзгащи, балконски и входни врати

Повърхност:

– бяла – гладка и хомогенна повърхност от екструдирано стабилизирано ПВЦ
– цветна – фолирани в дървесен декор или цветова гама профили по избор едностранно или двустранно фолирани профили гладка или набраздена структура на фолиото

Система на уплътняване:
– три области на уплътняване – по протежение на касата, крилото и в средата – с висококачествени уплътнители
– цвят на уплътнителите – сив, черен или кафяв

Остъкляване:
– Възможности: двоен или троен стъклопакет, бронирани, шумозаглушаващи, специални стъклопакети.
Видове:
– сухо остъкляване със системни уплътнения
– чрез залепване на стъклото (специален профил за крилото)
Фалц:
– широчина на стъклопакета от 24 до 52 мм
– дълбочина на остъкляването 28 мм

Обков:
– всеки изпитан, сертифициран и със знак за качество обков

Топлоизолация:
– иновативната многокамерна конструкция позволява коефициент на топлопреминаване от Uf =1 W/m2 K с конвенционални стоманени армировки
– постигане на перфектна топлоизолация Uw = 0,67 W/m2 K и стандарт „пасивна къща“ при определени услoвия *
* стъклопакет с U g =0,4 W/m2 K и ψg = 0,0035 W(mK)

ДРУГИ ПРОДУКТИ