ПВЦ прозоречни отваряеми системи

ПВЦ дограма

ПВЦ прозоречна система Aluplast IDEAL 4000

5-6-камерна с участието на дълбочина A 70 mm профил и система за двойно уплътнение с възможност за прилагане на 41 мм дебели стъкла, с многобройни комбинации възможни профили.

ПВЦ прозоречна система VEKA SOFTLINE 82

VEKA поставя със SOFTLINE 82 основата на прозоречния профил за бъдещето. Защото при създаването на системата са отчитани не само съществуващите в момента стан - дарти, но и тези, които ще бъдат актуални в бъдеще време.

ПВЦ прозоречна система ETEM Q72

ПВЦ системата Q72 осигурява различни решения за всеки един проект. Тя е подходяща за приложение в нови сгради и реновация на съществуващи такива.

ПВЦ прозоречна система ETEM Q60

ПВЦ системата Q60 е проектирана, за да осигури пълен набор от решения за всеки проект. Тя е подходяща както за нови сгради, така и за реновация на съществуващи такива.